رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو: واکنش ظریف به اظهارات اخیر نبویان

ویدیو: واکنش ظریف به اظهارات اخیر نبویان / ایشان عذرخواهی و توبه کنند. باتوجه به علاقه شخصی که به سردار سلیمانی دارم اگر [نبویان] عذرخواهی نکند پیگیری میکنم

ویدیو: واکنش ظریف به اظهارات اخیر نبویان / ایشان عذرخواهی و توبه کنند. باتوجه به علاقه شخصی که به سردار سلیمانی دارم اگر [نبویان] عذرخواهی نکند پیگیری میکنم