رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید:

به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید: رئيس جمهور آمريکا تصميم گرفته است از موافقتنامه آب و هوايي پاريس خارج شود

به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید: رئيس جمهور آمريکا تصميم گرفته است از موافقتنامه آب و هوايي پاريس خارج شود