رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورتی بابکر علی ۲۷ ساله اولین بانوی عراقی است که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ را خلبانی می کند

ورتی بابکر علی ۲۷ ساله اولین بانوی عراقی است که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ را خلبانی می کند

ورتی بابکر علی ۲۷ ساله اولین بانوی عراقی است که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ را خلبانی می کند