رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کابل، شهر بی دفاع!

کابل، شهر بی دفاع! ۱۸۳ کشته و ۶۳۷ زخمی تا الان… به همه مردم مظلوم افغانستان و بخصوص خانواده های داغدار، از صمیم قلب تسلیت می گوییم

کابل، شهر بی دفاع!

۱۸۳ کشته و ۶۳۷ زخمی تا الان…

به همه مردم مظلوم افغانستان و بخصوص خانواده های داغدار، از صمیم قلب تسلیت می گوییم