رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروژه جدید ناسا برای لمس خورشید

پروژه جدید ناسا برای لمس خورشید سازمان فضایی آمریکا، ناسا، از پروژه فضایی جدید خود برای نزدیک شدن به خورشید خبر داده است.

پروژه جدید ناسا برای لمس خورشید

سازمان فضایی آمریکا، ناسا، از پروژه فضایی جدید خود برای نزدیک شدن به خورشید خبر داده است.