رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید تائید کرد که آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج می‌شود.

کاخ سفید تائید کرد که آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج می‌شود. قرار است ترامپ تا ساعتی دیگر رسما این خبر را اعلام کند

کاخ سفید تائید کرد که آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس خارج می‌شود. قرار است ترامپ تا ساعتی دیگر رسما این خبر را اعلام کند