رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرمانداران سه ایالت واشنگتن، نیویورک و کالیفرنیا اعلام کردند فرمان ترامپ برای خروج از توافق آب و هوایی پاریس را اجرا نمی‌کنند

فرمانداران سه ایالت واشنگتن، نیویورک و کالیفرنیا اعلام کردند فرمان ترامپ برای خروج از توافق آب و هوایی پاریس را اجرا نمی‌کنند

فرمانداران سه ایالت واشنگتن، نیویورک و کالیفرنیا اعلام کردند فرمان ترامپ برای خروج از توافق آب و هوایی پاریس را اجرا نمی‌کنند