رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لیو شیائوبو مخالف سرشناس حکومت چین و برنده جایزه صلح نوبل که از سال ۲۰۰۹ در زندان بوددرگذشت

لیو شیائوبو مخالف سرشناس حکومت چین و برنده جایزه صلح نوبل که از سال ۲۰۰۹ در زندان بود، بر اثر بیماری سرطان کبد در سن ۶۱ سالگی در بیمارستان درگذشت

لیو شیائوبو مخالف سرشناس حکومت چین و برنده جایزه صلح نوبل که از سال ۲۰۰۹ در زندان بود، بر اثر بیماری سرطان کبد در سن ۶۱ سالگی در بیمارستان درگذشت