رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت:آیا در دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟

سخنگوی دولت: درست است که پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعاً در دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند گفته‌ایم انجام شود. ریال را حذف نکردیم بلکه ریال همان یک دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب […]

سخنگوی دولت:
درست است که پول رسمی ما ریال است اما آیا واقعاً در دادوستد مردم با ریال کار می‌کنند یا با تومان؟ما همان کاری را که مردم سال‌های سال است می‌کنند گفته‌ایم انجام شود.
ریال را حذف نکردیم بلکه ریال همان یک دهم تومان است. قرار هم نیست که اسکناس و مسکوکات جدید ضرب شود. بلکه رفته رفته از این به بعد می‌توانیم با سیاست نو کردن اسکناس‌ها این کار را بر اساس تومان انجام دهیم و قرار نیست ۳ هزار میلیارد تومان هزینه آن کنیم.
این مسأله اصلاً ارتباطی با حذف صفر هم ندارد بلکه ما می‌خواهیم محاسبات جاری راحت‌تر شود.
طی شدن روال طبیعی آن در مجلس هم چند ماهی طول می‌کشد.