رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تقریبا ۲۵ روز طول می کشد تا “یک بدن کاملا سالم” عوارض ۱۰۰ گرم سوسیس و کالباس را خنثی کند.

تقریبا ۲۵ روز طول می کشد تا “یک بدن کاملا سالم” عوارض ۱۰۰ گرم سوسیس و کالباس را خنثی کند. هرگونه بیماری و استرس،این مدت زمان را حتی تا ۱۰ برابر افزایش میدهد !

تقریبا ۲۵ روز طول می کشد تا “یک بدن کاملا سالم” عوارض ۱۰۰ گرم سوسیس و کالباس را خنثی کند.

هرگونه بیماری و استرس،این مدت زمان را حتی تا ۱۰ برابر افزایش میدهد !