رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هندوانه خستگي را به تاخير مي‌اندازد

مواد مفيدي در هندوانه وجود دارد كه به خارج شدن اسيدلاكتيك بدن كمك مي‌كند، بنابراين هندوانه خستگي را به تاخير مي‌اندازد و سرعت و عملكرد بدن را هنگام ورزش كردن افزايش مي‌دهد

مواد مفيدي در هندوانه وجود دارد كه به خارج شدن اسيدلاكتيك بدن كمك مي‌كند، بنابراين هندوانه خستگي را به تاخير مي‌اندازد و سرعت و عملكرد بدن را هنگام ورزش كردن افزايش مي‌دهد