رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


⁩چای کیسه ای استفاده نکنید !

⁩چای کیسه ای استفاده نکنید ! چای های كیسه‌ای كه طعم قوی ورنگ فوری دارند نه‌تنهاارزش تغذیه‌ای مطلوبی ندارند بلكه مواد افزودنی شیمیایی آنهامی‌توانداثرات مخربی برسلامت فردبگذارد.

⁩چای کیسه ای استفاده نکنید !

چای های كیسه‌ای كه طعم قوی ورنگ فوری دارند نه‌تنهاارزش تغذیه‌ای مطلوبی ندارند بلكه مواد افزودنی شیمیایی آنهامی‌توانداثرات مخربی برسلامت فردبگذارد.