رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هوپ هیکس دستیار قدیمی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا

هوپ هیکس دستیار قدیمی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مدیر موقت روابط عمومی کاخ سفید، ریاست دائم تیم رسانه ای دولت ترامپ را بر عهده گرفت

هوپ هیکس دستیار قدیمی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مدیر موقت روابط عمومی کاخ سفید، ریاست دائم تیم رسانه ای دولت ترامپ را بر عهده گرفت