رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غر زدن برای سلامتی زنان لازم است!

غر زدن برای سلامتی زنان لازم است! تحقیقات علمی نشان میدهد ، زنانی که در موقع اختلاف با شوهرانشان سکوت اختیار میکنند ۴ برابر زنان دیگر دچار مریضی میشوند!

غر زدن برای سلامتی زنان لازم است!

تحقیقات علمی نشان میدهد ، زنانی که در موقع اختلاف با شوهرانشان سکوت اختیار میکنند ۴ برابر زنان دیگر دچار مریضی میشوند!