رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

ازخیمه نگاه می کنی بابا را پیکار شغال ها و آدم ها را فرداست که گریه های توخون بکند چشمان زمین وقلب هر دریا را 🏴 شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد

ازخیمه نگاه می کنی بابا را
پیکار شغال ها و آدم ها را

فرداست که گریه های توخون بکند
چشمان زمین وقلب هر دریا را

🏴 شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام تسلیت باد