رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مغز خرچنگ در گلویش واقع شده است

جالبه بدونید مغز خرچنگ در گلویش واقع شده است سیستم عصبی او در شکمش دندان هایش در معده اش کلیه هایش در سرش است !!

جالبه بدونید

مغز خرچنگ در گلویش واقع شده است
سیستم عصبی او در شکمش
دندان هایش در معده اش
کلیه هایش در سرش است !!