رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غلظت پدیده گرد و غبار در شهر آبادان تا صبح امروز به ۲۸ برابر حد مجاز رسید.

غلظت پدیده گرد و غبار در شهر آبادان تا صبح امروز به ۲۸ برابر حد مجاز رسید.

غلظت پدیده گرد و غبار در شهر آبادان تا صبح امروز به ۲۸ برابر حد مجاز رسید.


جدیدترین خبرها