رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جنیفر جوزف دختر ۲۲ ساله ای بود که فقط یک بار در سال ۱۹۹۲ مدلینگ کار کرد.

جنیفر جوزف دختر ۲۲ ساله ای بود که فقط یک بار در سال ۱۹۹۲ مدلینگ کار کرد. آن هم برای لوگو مشهور شرکت بزرگ فیلمسازی کلمبیا پیکچرز!

جنیفر جوزف دختر ۲۲ ساله ای بود که فقط یک بار در سال ۱۹۹۲ مدلینگ کار کرد. آن هم برای لوگو مشهور شرکت بزرگ فیلمسازی کلمبیا پیکچرز!