رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفرهای فضایی طولانی مغز را جابجا می‌کند

سفرهای فضایی طولانی مغز را جابجا می‌کند مطالعه محققان دانشگاه کارولینای جنوبی نشان می‌دهد مغز فضانوردانی که مدت زیادی در فضا بوده‌اند، به سمت بالای جمجمه جابجا شده

سفرهای فضایی طولانی مغز را جابجا می‌کند

مطالعه محققان دانشگاه کارولینای جنوبی نشان می‌دهد مغز فضانوردانی که مدت زیادی در فضا بوده‌اند، به سمت بالای جمجمه جابجا شده