رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ملیکا کریمی اولین خلبان زن هواپیمای مسافربری

ویدیو:ملیکا کریمی اولین خلبان زن هواپیمای مسافربری در مورد واکنش مردم توضیح میدهد: وقتی به مسافران خوش آمدگویی میکنم خیلیها میترسن.. وای یک خانم خلبانه

ویدیو:ملیکا کریمی اولین خلبان زن هواپیمای مسافربری در مورد واکنش مردم توضیح میدهد: وقتی به مسافران خوش آمدگویی میکنم خیلیها میترسن.. وای یک خانم خلبانه