رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مایاکلا هولمگرن اولین فرد مبتلا به سندرم داون در رقابتهای دختر شایسته

مایاکلا هولمگرن اولین فرد مبتلا به سندرم داون در رقابتهای دختر شایسته ی ایالات متحده آمریکا

مایاکلا هولمگرن اولین فرد مبتلا به سندرم داون در رقابتهای دختر شایسته ی ایالات متحده آمریکا