رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلنگ رودسر کشته شد

پلنگ رودسر کشته شد پلنگ معروف سجیدان رودسر(آرزو) که در آبان ماه گذشته رهاسازی شده بود در درگیری با یک جانور دیگر کشته شد.

پلنگ رودسر کشته شد

پلنگ معروف سجیدان رودسر(آرزو) که در آبان ماه گذشته رهاسازی شده بود در درگیری با یک جانور دیگر کشته شد.