رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کودک مبتلابه اتیسم

اگه کودکی رواینجوری درخیابان دیدید بهش خیره نشید و پدرو مادرشو سرزنش نکنید شایدکودک مبتلابه اتیسم باشه کودکان اتیسم ازلمس شدن متنفرند ندونسته قضاوت نکنیم

اگه کودکی رواینجوری درخیابان دیدید بهش خیره نشید و پدرو مادرشو سرزنش نکنید
شایدکودک مبتلابه اتیسم باشه
کودکان اتیسم ازلمس شدن متنفرند
ندونسته قضاوت نکنیم


جدیدترین خبرها