رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ازدواج در اعماق دریا

یک استوار در ارتش بریتانیا بایک مربی سابق غواصی در منطقه حفاظت شده «فلوریدا کیز» متعلق به نیروی دریایی آمریکا، ازدواج کرد این زوج برای ردوبدل کردن عهدهای ازدواج خود دراعماق دریا، ازتبلت استفاده کردند

یک استوار در ارتش بریتانیا بایک مربی سابق غواصی در منطقه حفاظت شده «فلوریدا کیز» متعلق به نیروی دریایی آمریکا، ازدواج کرد

این زوج برای ردوبدل کردن عهدهای ازدواج خود دراعماق دریا، ازتبلت استفاده کردند