رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«سالم محمد الدوسری» به صورت قرضی برای ویارئال بازی خواهد کرد.

«سالم محمد الدوسری» بازیکن الهلال عربستان تا پایان فصل، در لالیگا به صورت قرضی برای ویارئال بازی خواهد کرد.

«سالم محمد الدوسری» بازیکن الهلال عربستان تا پایان فصل، در لالیگا به صورت قرضی برای ویارئال بازی خواهد کرد.