رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین زن عرب که به لیگ کشتی کج آمریکا پیوست

اولین زن عرب که به لیگ کشتی کج آمریکا پیوست شادیه بسیسیو، کشتی گیر حرفه ای اردنی الاصل رسما با باشگاه حرفه ای فلوریدای امریکا قرارداد بست

اولین زن عرب که به لیگ کشتی کج آمریکا پیوست

شادیه بسیسیو، کشتی گیر حرفه ای اردنی الاصل رسما با باشگاه حرفه ای فلوریدای امریکا قرارداد بست