رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فتاحی: جام را هفته آخر به پرسپولیس می دهیم

فتاحی: جام را هفته آخر به پرسپولیس می دهیم مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ: برای اینکه شائبه‌ای پیش نیاید، هفتم اردیبهشت مراسم اهدای جام را برگزار خواهیم کرد.

فتاحی: جام را هفته آخر به پرسپولیس می دهیم

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ: برای اینکه شائبه‌ای پیش نیاید، هفتم اردیبهشت مراسم اهدای جام را برگزار خواهیم کرد.