رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منابعی درپلیس می‌گویند مهاجم بعد از زیر گرفتن حاضران در یک رستوران حاشیه خیابان،به خود تیراندازی کرده

اشپیگل:منابعی درپلیس می‌گویند مهاجم بعد از زیر گرفتن حاضران در یک رستوران حاشیه خیابان،به خود تیراندازی کرده.یک منبع آگاه مجموع کشته‌ها و زخمی‌ها را حدود ۵۰ نفر تخمین زده است

اشپیگل:منابعی درپلیس می‌گویند مهاجم بعد از زیر گرفتن حاضران در یک رستوران حاشیه خیابان،به خود تیراندازی کرده.یک منبع آگاه مجموع کشته‌ها و زخمی‌ها را حدود ۵۰ نفر تخمین زده است