رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویری که به همسر بن سلمان ولیعهد عربستان بدون حجاب نسبت داده شده ، همسر او نیست

تصویری که به همسر بن سلمان ولیعهد عربستان بدون حجاب نسبت داده شده ، همسر او نیست، بلکه همسر پادشاه مراکش بوده و نام او لالا سلما می باشد.

تصویری که به همسر بن سلمان ولیعهد عربستان بدون حجاب نسبت داده شده ، همسر او نیست، بلکه همسر پادشاه مراکش بوده و نام او لالا سلما می باشد.