رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روایت مهم یک خبرنگار خرمشهری برای سایت “امتداد”:

‏روایت مهم یک خبرنگار خرمشهری برای سایت “امتداد”: تنها مصدوم وقایع دیشب، فرد مسلحی بود که در بین معترضین به سوی مامورینی که صرفا تیر هوایی شلیک می‌کردند، تیراندازی می‌‌کرد

‏روایت مهم یک خبرنگار خرمشهری برای سایت “امتداد”:

تنها مصدوم وقایع دیشب، فرد مسلحی بود که در بین معترضین به سوی مامورینی که صرفا تیر هوایی شلیک می‌کردند، تیراندازی می‌‌کرد