رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختصاص یک میلیارد دلار برای اشتغال در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی

اختصاص یک میلیارد دلار برای اشتغال در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی در جلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست روحانی تشکیل شد، یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال، اختصاص یافت.

اختصاص یک میلیارد دلار برای اشتغال در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی

در جلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست روحانی تشکیل شد، یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال، اختصاص یافت.