رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون رئیس جمهور: دولت شکایتی از طلاب نکرده است

معاون رئیس جمهور: دولت شکایتی از طلاب نکرده است لعیا جنیدی درباره خبر بازداشت برخی طلاب حضور یافته در مراسم فیضیه قم به خاطر شکایت دولت گفت:دولت شکایتی از طلاب نکرده است./ایسنا

معاون رئیس جمهور: دولت شکایتی از طلاب نکرده است

لعیا جنیدی درباره خبر بازداشت برخی طلاب حضور یافته در مراسم فیضیه قم به خاطر شکایت دولت گفت:دولت شکایتی از طلاب نکرده است./ایسنا