رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افغانستان و ترکیه حمله تروریستی چابهار را محکوم کردند

افغانستان و ترکیه حمله تروریستی چابهار را محکوم کردند وزارت خارجه افغانستان و ترکیه در پیام‌هایی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی چابهار، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کردند.

افغانستان و ترکیه حمله تروریستی چابهار را محکوم کردند

وزارت خارجه افغانستان و ترکیه در پیام‌هایی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی چابهار، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کردند.