رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کایرا نایتلی مدال افتخار خدمات هنری و خیریه خود را از پرنس چارلز ولیعهد انگلستان دریافت کرد

کایرا نایتلی، بازیگر ۳۳ ساله‌ی بریتانیایی هالیوود روز پنجشنبه در قصر باکینگهام لندن، مدال افتخار خدمات هنری و خیریه خود را از پرنس چارلز ولیعهد انگلستان دریافت کرد

کایرا نایتلی، بازیگر ۳۳ ساله‌ی بریتانیایی هالیوود روز پنجشنبه در قصر باکینگهام لندن، مدال افتخار خدمات هنری و خیریه خود را از پرنس چارلز ولیعهد انگلستان دریافت کرد