رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«خوب» و «بد» فضای مجازی را با هم ببینید

ویدیو/«خوب» و «بد» فضای مجازی را با هم ببینید رشیدپور: اگر بستر شبکه های اجتماعی نبود شاید متهم داستان دختر سیرجانی به این سرعت دستگیر نمی‌شد برای «بد» آن راهکار ارائه دهید نه اینکه صورت مساله را پاک کنید/حالا خورشید  

ویدیو/«خوب» و «بد» فضای مجازی را با هم ببینید

رشیدپور: اگر بستر شبکه های اجتماعی نبود شاید متهم داستان دختر سیرجانی به این سرعت دستگیر نمی‌شد

برای «بد» آن راهکار ارائه دهید نه اینکه صورت مساله را پاک کنید/حالا خورشید