رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین تجمع انتخاباتی رقیب جدید ترامپ

اولین تجمع انتخاباتی رقیب جدید ترامپ/ ایمی کلوبشار سناتور دموکرات کنگره در ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ نامزدی رقابت خود را در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ حزب دمکرات اعلام کرد/ usatoday

اولین تجمع انتخاباتی رقیب جدید ترامپ/ ایمی کلوبشار سناتور دموکرات کنگره در ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ نامزدی رقابت خود را در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ حزب دمکرات اعلام کرد/ usatoday