رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده ایالات متحده در امور ایران: معافیت‌های داده شده برای خرید نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی‌شود.

نماینده ایالات متحده در امور ایران: معافیت‌های داده شده برای خرید نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی‌شود. سیاست ما کاهش صادرات نفت خام ایران است و به دادن معافیتهای دیگر به مشتریان نفت ایران پایبند نیستیم. قرار است این معافیت ها فقط به ۴ مشتری اصلی و بزرگ نفت ایران یعنی چین، […]

نماینده ایالات متحده در امور ایران:
معافیت‌های داده شده برای خرید نفت از ایران بعد از ماه می تمدید نمی‌شود.

سیاست ما کاهش صادرات نفت خام ایران است و به دادن معافیتهای دیگر به مشتریان نفت ایران پایبند نیستیم.

قرار است این معافیت ها فقط به ۴ مشتری اصلی و بزرگ نفت ایران یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن برای خرید نفت ایران به شکل محدود داده شود./فارس