رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصاب دستیار ویژه وزیر خارجه در امور افغانستان

انتصاب دستیار ویژه وزیر خارجه در امور افغانستان 🔹وزیر امور خارجه «محمد ابراهیم طاهریان فرد» را به سمت دستیار ویژه وزیر و نماینده ویژه کشورمان در امور افغانستان منصوب کرد.

انتصاب دستیار ویژه وزیر خارجه در امور افغانستان

🔹وزیر امور خارجه «محمد ابراهیم طاهریان فرد» را به سمت دستیار ویژه وزیر و نماینده ویژه کشورمان در امور افغانستان منصوب کرد.