رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد پریناز ایزدیار از برنامه «عصر جدید»

انتقاد پریناز ایزدیار از برنامه «عصر جدید»: کاش اسمش را می گذاشتند کشف استعداد مردان ایران

انتقاد پریناز ایزدیار از برنامه «عصر جدید»: کاش اسمش را می گذاشتند کشف استعداد مردان ایران