رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعدادی از مساجد ساخت دولت ترکیه در سراسر دنیا و هزینه احداث آنها:

تعدادی از مساجد ساخت دولت ترکیه در سراسر دنیا و هزینه احداث آنها: ‏ مسکو ۱۷۰ میلیون دلار ‏تیرانا (آلبانی) ۵۶ میلیون دلار ‏بیشکک (قرقیزستان) ۳۵ میلیون دلار ‏کمبریج ( انگلستان) ۲۶ میلیون دلار

تعدادی از مساجد ساخت دولت ترکیه در سراسر دنیا و هزینه احداث آنها:

مسکو ۱۷۰ میلیون دلار
‏تیرانا (آلبانی) ۵۶ میلیون دلار
‏بیشکک (قرقیزستان) ۳۵ میلیون دلار
‏کمبریج ( انگلستان) ۲۶ میلیون دلار