رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیپ ختصاصی سایت رهبرانقلاب به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر

کلیپ ختصاصی سایت رهبرانقلاب به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر پیام شهدا برای وضعیت امروز کشور چیست؟ تمامی صداهای داخل کلیپ واقعی و مستند است

کلیپ ختصاصی سایت رهبرانقلاب به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر

پیام شهدا برای وضعیت امروز کشور چیست؟

تمامی صداهای داخل کلیپ واقعی و مستند است