رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصاحبه نمایندگان طالبان با زنان بی حجاب روس

مصاحبه نمایندگان طالبان با زنان بی حجاب روس برای برخی کاربران افغانستانی توییتر که شاهد تحمیل و اجبار سختگیرانه برقع- از سوی طالبان- به زنان مسلمان و غیر مسلمان بوده اند،جاذب توجه بوده است

مصاحبه نمایندگان طالبان با زنان بی حجاب روس برای برخی کاربران افغانستانی توییتر که شاهد تحمیل و اجبار سختگیرانه برقع- از سوی طالبان- به زنان مسلمان و غیر مسلمان بوده اند،جاذب توجه بوده است