رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نیرو: چینی‌ها یک وعده غذا می‌خورند

وزیر نیرو: چینی‌ها یک وعده غذا می‌خورند/ ایرانی‌ها زیاد می خورند و زیاد می‌پوشند

وزیر نیرو: چینی‌ها یک وعده غذا می‌خورند/ ایرانی‌ها زیاد می خورند و زیاد می‌پوشند