رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر: دخترمسافر اسنپ به همراه خانواده اش با سعید عابد راننده اسنپ دوباره ملاقات و از وی عذرخواهی کرده است

تصویر: دخترمسافر اسنپ به همراه خانواده اش با سعید عابد راننده اسنپ دوباره ملاقات و از وی عذرخواهی کرده است گفته شده است که راننده اسنپ قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اشعارحافظ و کتاب سلام برابراهیم به این مسافر داده است

تصویر: دخترمسافر اسنپ به همراه خانواده اش با سعید عابد راننده اسنپ دوباره ملاقات و از وی عذرخواهی کرده است

گفته شده است که راننده اسنپ قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اشعارحافظ و کتاب سلام برابراهیم به این مسافر داده است