رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب انفجار در یکی از سکوهای تولید نفت در منطقه پارس جنوبی

تکذیب انفجار در یکی از سکوهای تولید نفت در منطقه پارس جنوبی 🔹 یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار نورنیوز با تکذیب خبر منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص انفجار در یکی از سکوهای پارس جنوبی گفت: بعد از ظهر امروز آتش سوزی محدودی در سکوی شماره ۹ پارس […]

تکذیب انفجار در یکی از سکوهای تولید نفت در منطقه پارس جنوبی

🔹 یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار نورنیوز با تکذیب خبر منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص انفجار در یکی از سکوهای پارس جنوبی گفت: بعد از ظهر امروز آتش سوزی محدودی در سکوی شماره ۹ پارس جنوبی رخ داد که با تلاش عوامل فنی به سرعت مهار شد.

🔹با تلاش کارشناسان فنی حاضر در محل خسارتهای جزیی ناشی از آتش سوزی ، به سرعت ترمیم گردید وسکوی ذکر شده وارد چرخه فعالیت عادی خود شد.