رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محاکمه غیابی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

محاکمه غیابی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه قاضی مسعودی‌مقام: با توجه به اینکه انتقال حیدرآبادی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه به ایران‌، زمان‌بر خواهد بود، این فرد با حضور وکیلش و به صورت غیابی محاکمه می‌شود /فارس

محاکمه غیابی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه

قاضی مسعودی‌مقام: با توجه به اینکه انتقال حیدرآبادی، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه به ایران‌، زمان‌بر خواهد بود، این فرد با حضور وکیلش و به صورت غیابی محاکمه می‌شود /فارس