رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر ژاپن در کاخ سعدآباد

مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر ژاپن در کاخ سعدآباد

مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر ژاپن در کاخ سعدآباد