رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال گرانی و افزایش قاچاق سیگار

احتمال گرانی و افزایش قاچاق سیگار 🔹رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت که روند تایید ثبت سفارش واردات مواد اولیه صنعت دخانیات کند شده و ممکن است منجر به گرانی و افزایش قاچاق این محصول شود.

احتمال گرانی و افزایش قاچاق سیگار

🔹رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت که روند تایید ثبت سفارش واردات مواد اولیه صنعت دخانیات کند شده و ممکن است منجر به گرانی و افزایش قاچاق این محصول شود.