رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط یک دستگاه جرثقیل و بتن در منطقه مسکونی نگین پارک تبریز

سقوط یک دستگاه جرثقیل و بتن در منطقه مسکونی نگین پارک تبریز /عصرتبریز

سقوط یک دستگاه جرثقیل و بتن در منطقه مسکونی نگین پارک تبریز /عصرتبریز