رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ بیمه نفتکش در خاورمیانه ۱۰ برابر شد

نرخ بیمه نفتکش در خاورمیانه ۱۰ برابر شد 🔹نرخ بیمه برای نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در دو ماه گذشته از زمان حملاتی که به نفتکش‌ها در آب‌های ساحلی امارات انجام گرفته، ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است.

نرخ بیمه نفتکش در خاورمیانه ۱۰ برابر شد

🔹نرخ بیمه برای نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در دو ماه گذشته از زمان حملاتی که به نفتکش‌ها در آب‌های ساحلی امارات انجام گرفته، ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است.